Disclaimer

Ticketdisclaimer

Nederlandse versie

Bij online ticketing is de ontvangen PDF uw ticket voor Club Soda 2015. Gelieve dit ticket af te drukken en aan de publieksingang te tonen om uw festivalbandje te ontvangen. Deze code is strikt persoonlijk en een identiteitsbewijs kan eventueel opgevraagd worden. Gelieve volgende festivalregels in acht te nemen: Tickets worden niet terugbetaald of omgeruild. In geval van verlies van uw toegangscode of festivalbandje moet de toegang opnieuw betaald worden. In geval van misbruik wordt het bandje onmiddellijk verwijderd. Bij toegang tot het festival gaat u akkoord met eventuele controle van de geldigheid van het bandje. De organisatie en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal of ongeval van eender welke aard. Het is niet toegestaan eigen drank op de festivalsite mee te brengen in eender welke vorm. Eveneens niet toegestaan op het terrein: honden en andere huisdieren, geluids- en video-opnameapparatuur. Fun-camera’s zijn toegestaan. Er is geen gratis toegang voorzien voor kinderen. Het is niet toegestaan flyers of ander sample-materiaal uit te delen op of rond het festivalterrein zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de organisatie.

Version française

Le formulaire PDF fait office de ticket pour le Club Soda 2015. Imprimez-le et montrez-le. En échange, vous recevrez votre bracelet d’entrée. Attention, ce code est strictement personnel et sachez qu’une pièce d’identité peut vous être réclamée. ABC du festival. Les tickets ne sont ni remboursés ni échangés. En cas de perte de votre code d’accès ou de votre bracelet, vous devrez repayer l’entrée. Le bracelet peut vous être retiré en cas de comportement portant atteinte au bon déroulement du festival. En accédant au festival, vous vous soumettez à un éventuel contrôle de bracelet. L’organisation et ses collaborateurs ne sauront être tenus responsables en cas de perte, vol ou de dégât sur vos affaires personnelles. Il est interdit d’introduire des boissons exétrieures (quelqu’en soit la forme) dans l’enceinte du festival. Sont également interdits : animaux et appareils photo et vidéo. Les ‘fun-cameras’ sont autorisées. Il n’est pas prévu d’entrée gratuite pour les enfants. Il est interdit de diffuser du matériel promotionnel dans l’enceinte ou autour du festival sans autorisation écrite préalable de l’organisation.

English version

The received PDF-form is your ticket for Club Soda 2015. Please print this ticket and show it at the entrance in order to receive a wristlet. Access is only allowed through the public entrance. There will be no access through the backstage entrance. This access code is strictly personal and a proof of identity can and may be required. Tickets will not be refunded nor exchanged. The wristlet should be worn visibly and must be shown for inspection on request. In case you lose your access code or wristlet, the entrance fee must be paid again. In case of misuse, the wristlet will be immediately cut off. Entering the festival grounds implies agreeing with potential inspection. The organisation, its partners and responsible persons cannot be held accountable for damage, loss and theft, nor for any kind of accident. Unless otherwise indicated it is forbidden to bring with you glass, cans and plastic (bottles), dogs and other domestic animals, professional photo, sound and video appliances. Fun cameras are allowed. Children do not have free access. It is not allowed to deal out flyers and/or sample on the festival grounds. You may leave promotion material at the information desk.

 

Legal Disclaimer

Deze website is eigendom van Krak vzw.

 

Contactgegevens:

Krak vzw, Scheldelaan 6a, 8580 Avelgem, tel. 056 64 99 60, E-mail info@krak.be
Ondernemingsnummer 0413 873 858

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Krak vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Krak vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Krak vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Krak vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Krak vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Krak vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Privacybeleid

Krak vzw hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om bv. u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Krak vzw, [Scheldelaan 6a, 8580 Avelgem, of via E-mail info@krak.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Krak vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.